Grunnopplæring TendSign Pro

En grunnleggende nettopplæring for nye brukere av TendSign Pro.

shutterstock_1190246560-1

Beskrivelse

Kurset gir deg grunnleggende kunnskap i å håndtere anskaffelsesprosessen i Mercell TendSign Pro. Lær deg å jobbe heldigitalt med elektroniske anskaffelser fra a til å, planlegging, opprette konkuranse, kunngjøring, tildeling og opprettelse av avtale

Fra innholdet

  • Planlegge og opprette en elektronisk anskaffelse med digitale formulær.
  • Opprette grupper og behørigheter (invitere deltakere til anskaffelsen)
  • Forstå konsekvensen og forskjellen mellom vedlagte dokument og digitlae dokument
  • Bruke evalueringsmodellen laveste pris i systemet for eletronisk evaluering
  • Forstå hvilke konsekvenser de systemvalgene man gjøre innebærer for leverandørene
  • Motta og åpne elektroniske tilbud
  • Evaluere tilbud ved hjelp av verktøyene i TendSign
  • Tildeling og avslutte anskaffelsen

 

Dato
Ved påmelding blir du oppringt av konsulent for å avtale tid og dato som passer for deg.

Tid
Delt på to halve dager (3 timer per gang)

Pris
4990 NOK

Forkunnskaper
Nybegynnere.

Format
Ved din PC

Deltakere
Max 10 deltakere.

Mercell Tendsign kurs